Infarkt versus zástava srdce: Jaký je mezi nimi rozdíl a zvládnete masáž srdce?

Zdraví 04. července 2019 | 12:22 — Ilona Cílková
Lidé pojmy infarkt a srdeční zástava často používají jako synonyma. Původ problému je ale vždy rozdílný. K infarktu dochází při přerušení toku krve v některé z tepen zásobujících srdce. Srdeční zástava je pak porucha přenosu elektrického impulsu v srdečním svalu. Dokázali byste poskytnout vhodnou první pomoc?
Dalších 5 fotografií v galerii
Zástava srdce přichází náhle / Shutterstock

Koronární tepny zajišťují výživu srdečního svalu. Pokud dojde k uzávěru takovéto tepny, dochází k postupnému odumírání svalu. Když se ale průtok obnoví nejpozději do dvou hodin, srdce bude opět pracovat správně. V opačném případě nastane jeho nevratné poškození. 

Jaké jsou příznaky infarktu? 

  • Postiženého nejčastěji trápí svíravý tlak na hrudníku a bolest, která se šíří od levé lopatky až do malíčku levé ruky.
  • Délka příznaků je různá a objevují se několik hodin, ale i týdnů před záchvatem.

Zástava přichází náhle 

Blokáda v cestě přenosu elektrického impulsu ze srdečních síní na komory způsobuje nepravidelný srdeční rytmus neboli arytmii. To, že srdce pumpuje krev do těla nepravidelně a mnohdy nedostatečně, postiženého omezuje v plnohodnotném životě. Pokud je elektrický vzruch úplně přerušen, dochází k srdeční zástavě a následné ztrátě vědomí. Postižený má nehmatný puls a v případě neposkytnutí první pomoci nastává smrt. Zástava přichází náhle a bez varování. Pokud se však postiženému dostane včasné první pomoci, má šanci přežít.

Jak zvládnout masáž srdce?

První pomoc, kterou poskytujete by měla probíhat následovně:

  • Přistupte k postiženému a zakloňte mu hlavu, abyste zprůchodnili dýchací cesty.
  • Ujistěte se, zda postižený dýchá – pokud máte po ruce mobil nebo zrcátko, skloňte jej nad jeho ústa a podívejte se, zda se zamlží. Dále sledujte jeho hrudník. Ten by se měl pohybovat v pravidelných intervalech.
  • Jestliže dotyčný dýchá, uložte ho na bok a postupujte podle pokynů dispečera tísňové linky. Pozor! Někdy může mít postižený lapavé dechy. Toto dýchání ale není tak kvalitní, aby dostatečně okysličilo organismus, a proto i u této osoby provádějte masáž.
  • Pokud postižený nedýchá, ověřte, že má hlavu v záklonu. Zkontrolujte dutinu ústní a přesvědčte se, že tam není nic, co by mohlo představovat překážku a co by postižený mohl vdechnout (bonbon, uvolněná zubní náhrada a podobně).
  • Přistupte k masáži srdce. Klekněte si a propleťte prsty rukou nad středem pomyslného kříže, který je dán hrudní kostí a spojnicí bradavek. Začněte masírovat. Kvalitní masáž srdce je dána mimo jiné správnou frekvencí stlačování hrudníku. Frekvence by měla být 100 stlačení za 1 minutu.
  • Dbejte na to, aby vaše lokty byly při masáži zafixované – pohyb vychází ze zad a ramen, která jsou s rukama v jedné rovině. Masírujte vždy na jednom místě – ve středu kříže. 

Masáž provádějte dokud postižený nezačne dýchat dýchat sám, nebo do příjezdu záchranné služby.  

Veřejná prostranství, jako například nákupní centra a banky, bývají již v současné době vybavena přenosným defibrilátorem. Jeho obsluha je snadná, sám situaci vyhodnotí a navádí uživatele v postupu záchrany. Nezapomeňte, že vždy je důležité zachovat si chladnou hlavu, jednat rozvážně a vědět, jak správně postupovat. Náhlá srdeční smrt se netýká jen starších ročníků. Jak poznáte, že jste ohroženi právě vy?

Komentáře
Reklama
Reklama

Mohli jste přehlédnout

Rammsteini měli v Praze dvoudenní turné, při kterém na konci zmizeli

Nevzdávejte se snů o sušičce ani tehdy, když máte malou...

Vytvořte krásným a užitečným motýlům voňavou louku plnou...

Měkká nebo tvrdá? Podle čeho vybírat matraci a jak poznat...

Bezpečí vašeho pejska zaručuje také správný náhubek. Při...

Chystáte se na letní opékačku buřtů? Myslete na tato...

Zužitkujte úrodu rybízu na maximum a využijte jeho léčivé...

Zavřít reklamu