Infarkt versus zástava srdce: Jaký je mezi nimi rozdíl a zvládnete masáž srdce?

Zdraví 04. července 2019 | 12:22 — Ilona Cílková
Lidé pojmy infarkt a srdeční zástava často používají jako synonyma. Původ problému je ale vždy rozdílný. K infarktu dochází při přerušení toku krve v některé z tepen zásobujících srdce. Srdeční zástava je pak porucha přenosu elektrického impulsu v srdečním svalu. Dokázali byste poskytnout vhodnou první pomoc?
Dalších 5 fotografií v galerii
Zástava srdce přichází náhle / Shutterstock

Koronární tepny zajišťují výživu srdečního svalu. Pokud dojde k uzávěru takovéto tepny, dochází k postupnému odumírání svalu. Když se ale průtok obnoví nejpozději do dvou hodin, srdce bude opět pracovat správně. V opačném případě nastane jeho nevratné poškození. 

Jaké jsou příznaky infarktu? 

  • Postiženého nejčastěji trápí svíravý tlak na hrudníku a bolest, která se šíří od levé lopatky až do malíčku levé ruky.
  • Délka příznaků je různá a objevují se několik hodin, ale i týdnů před záchvatem.

Zástava přichází náhle 

Blokáda v cestě přenosu elektrického impulsu ze srdečních síní na komory způsobuje nepravidelný srdeční rytmus neboli arytmii. To, že srdce pumpuje krev do těla nepravidelně a mnohdy nedostatečně, postiženého omezuje v plnohodnotném životě. Pokud je elektrický vzruch úplně přerušen, dochází k srdeční zástavě a následné ztrátě vědomí. Postižený má nehmatný puls a v případě neposkytnutí první pomoci nastává smrt. Zástava přichází náhle a bez varování. Pokud se však postiženému dostane včasné první pomoci, má šanci přežít.

Jak zvládnout masáž srdce?

První pomoc, kterou poskytujete by měla probíhat následovně:

  • Přistupte k postiženému a zakloňte mu hlavu, abyste zprůchodnili dýchací cesty.
  • Ujistěte se, zda postižený dýchá – pokud máte po ruce mobil nebo zrcátko, skloňte jej nad jeho ústa a podívejte se, zda se zamlží. Dále sledujte jeho hrudník. Ten by se měl pohybovat v pravidelných intervalech.
  • Jestliže dotyčný dýchá, uložte ho na bok a postupujte podle pokynů dispečera tísňové linky. Pozor! Někdy může mít postižený lapavé dechy. Toto dýchání ale není tak kvalitní, aby dostatečně okysličilo organismus, a proto i u této osoby provádějte masáž.
  • Pokud postižený nedýchá, ověřte, že má hlavu v záklonu. Zkontrolujte dutinu ústní a přesvědčte se, že tam není nic, co by mohlo představovat překážku a co by postižený mohl vdechnout (bonbon, uvolněná zubní náhrada a podobně).
  • Přistupte k masáži srdce. Klekněte si a propleťte prsty rukou nad středem pomyslného kříže, který je dán hrudní kostí a spojnicí bradavek. Začněte masírovat. Kvalitní masáž srdce je dána mimo jiné správnou frekvencí stlačování hrudníku. Frekvence by měla být 100 stlačení za 1 minutu.
  • Dbejte na to, aby vaše lokty byly při masáži zafixované – pohyb vychází ze zad a ramen, která jsou s rukama v jedné rovině. Masírujte vždy na jednom místě – ve středu kříže. 

Masáž provádějte dokud postižený nezačne dýchat dýchat sám, nebo do příjezdu záchranné služby.  

Veřejná prostranství, jako například nákupní centra a banky, bývají již v současné době vybavena přenosným defibrilátorem. Jeho obsluha je snadná, sám situaci vyhodnotí a navádí uživatele v postupu záchrany. Nezapomeňte, že vždy je důležité zachovat si chladnou hlavu, jednat rozvážně a vědět, jak správně postupovat. Náhlá srdeční smrt se netýká jen starších ročníků. Jak poznáte, že jste ohroženi právě vy?

Komentáře
Reklama
Reklama

Mohli jste přehlédnout

Nejbláznivější cestopis všech dob s Lukášem Pavláskem a Ondřejem Sokolem

Na co si dávat pozor při zazimování balkonových rostlin?...

Zkuste zdravou a super jednoduchou čokoládovou pěnu hotovou za...

Zvěřina aneb zdravý gastro zážitek podzimu. Jak ji správně...

Pozor na nejčastější chyby při chovu morčat

Je čas vyvěsit ptačí budku. Víte, že je pro vaši zahradu...

Právě teď je ideální čas na výsadbu dřevin a cibulovin

Zavřít reklamu